Moravskoslezský seniorát

Moravskoslezský seniorát (MSS) je největším seniorátem Českobratrské církve evangelické. Zahrnuje sbory Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Jednu kazatelskou stanici má v Brněnském a jednu ve Zlínském kraji.

Rozloha seniorátu je 11 154 km2, zahrnuje 25 sborů a 28 kazatelských stanic, které mají dohromady 8 845 členů.

Více informací