Seniorátní výbor MSS

Seniorátní výbor je správní orgán seniorátu. Do jeho působnosti náleží jednat a usnášet se o všech věcech seniorátu, které nejsou výslovně přikázány podle Církevního zřízení konventu nebo seniorovi. Seniorovi přísluší zejména dohled na sbory a církevní pracovníky seniorátu a pastorační péče o sbory. Sídlem seniorátu je sbor, v němž senior působí jako kazatel. Seniora zastupuje v jeho povinnostech jím pověřený náměstek a podle jeho pokynů se s ním dělí o práci. Zastupováním může senior pověřit též kteréhokoliv člena seniorátního výboru podle jeho způsobilosti.

Složení seniorátního výboru po volbách na 3. zasedání 51. konventu MSS v Přerově pro období 1.1.2022 - 31.12.2027:

 SENIOR

 Marek Zikmund

 Přerov

 do 2027

 1. náměstek

 Pavel Prejda

 Nový Jičín

 do 2027

 2. náměstek

 Mojmír Blažek

 Český Těšín 

 do 2027

 1. náhradník

 Vlastislav Stejskal

 Zábřeh

 do 2027

 2. náhradník

 Jan Lukáš

 Olomouc

 do 2027

 SENIORÁTNÍ KURÁTOR

 Hana Honsnejmanová

 Hranice

 do 2027

 1. náměstek

 Michael Waloschek

 Ostrava

 do 2027

 2. náměstek

 Jiří Marek

 Krnov

 do 2023

 1. náhradník

 Noemi Kulíková

 Odry

 do 2027

 2. náhradník

 Jana Vrajová

 Olomouc

 do 2027


Seniorátní pracovníci:

Seniorátní farářka: Eliška Geislerová (úvazek 50%) od 1.1.2023 do 31.12.2024

Informace o zpracování osobních údajů