Konvent

4. zasedání 51. konventu MSS se uskuteční 22. října v Přerově.

Program konventu ke stažení zde: Program 4. zasedání 51. konventu MSS

Seniorátní shromáždění volené na čtyřleté funkční období. Rozhoduje o zásadních věcech v seniorátu.

Členy konventu jsou: (1) poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu; (2) všichni faráři samostatně spravující sbory seniorátu a jáhnové administrovaných sborů; (3) ostatní kazatelé seniorátu v činné službě, jimž konvent přizná členství; (4) kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství; (5) členové seniorátního výboru. V čele konventu je čtyřčlenné předsednictvo, tvořené dvěma faráři/jáhny a dvěma presbytery.

Konvent volí seniorátní výbor, poslance na synod a jejich náhradníky, členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady, členy a náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty, poslance seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty a seniorátní kazatele. Konvent se usnáší o návrzích na synod.


Členové  předsednictva 51. konventu MSS

Lubomír Červenka předseda, farář, Hodslavice
Jakub Pavlús farář, Šumperk
Jana Grollová laik, Ostrava
Michael Waloschek laik, Ostrava

 

Zápisy z 51. konventu MSS

 


Zvolení synodálové na období 2019-2022:

Upraveno po volbě seniorátního výboru na 3. zasedání 51. konventu MSS dne 13.11.2021

Virilní členové synodu: 

farář

Marek Zikmund (senior), Přerov

náhradník

Pavel Prejda, Nový Jičín

laik

Hana Honsnejmanová (seniorátní kurátorka), Hranice

náhradník 

Michael Waloschek, Ostrava

 

Zvolení konventem:

1. farář

Mojmír Blažek, Český Těšín

2. farář

Vlastislav Stejskal, Zábřeh

1. náhradník

Pavlína Lukášová, Hranice

2. náhradník

Jana Rumlová, Šternberk

1. laik

Jana Grollová, Ostrava

2. laik Michael Waloschek, Ostrava

1. náhradník

Dan Ryšavý, Prostějov

2. náhradník Noemi Batlová, Olomouc

Zápisy z 50. konventu MSS