Konvent

Zápisy z 51. konventu MSS

Zápis ze 4. zasedání 51. konventu MSS 2022

 

Konvent je seniorátní shromáždění volené na čtyřleté funkční období. Rozhoduje o zásadních věcech v seniorátu.

Členy konventu jsou: (1) poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu; (2) všichni faráři samostatně spravující sbory seniorátu a jáhnové administrovaných sborů; (3) ostatní kazatelé seniorátu v činné službě, jimž konvent přizná členství; (4) kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství; (5) členové seniorátního výboru. V čele konventu je čtyřčlenné předsednictvo, tvořené dvěma faráři/jáhny a dvěma presbytery.

Konvent volí seniorátní výbor, poslance na synod a jejich náhradníky, členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady, členy a náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty, poslance seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty a seniorátní kazatele. Konvent se usnáší o návrzích na synod.


Členové  předsednictva 51. konventu MSS

Lubomír Červenka předseda, farář, Hodslavice
Jakub Pavlús farář, Šumperk
Jana Grollová laik, Ostrava
Filip Matějka laik, 

 

Zápisy z 50. konventu MSS