Konvent

Konvent je seniorátní shromáždění volené na čtyřleté funkční období. Rozhoduje o zásadních věcech v seniorátu.

Členy konventu jsou: (1) poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu; (2) všichni faráři samostatně spravující sbory seniorátu a jáhnové administrovaných sborů; (3) ostatní kazatelé seniorátu v činné službě, jimž konvent přizná členství; (4) kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství; (5) členové seniorátního výboru. V čele konventu je čtyřčlenné předsednictvo, tvořené dvěma faráři/jáhny a dvěma presbytery.

Konvent volí seniorátní výbor, poslance na synod a jejich náhradníky, členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady, členy a náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty, poslance seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty a seniorátní kazatele. Konvent se usnáší o návrzích na synod.

 

Členové  předsednictva 52. konventu MSS na období 2023 - 2027

1. kazatel - předseda konventu Jakub Pavlús Šumperk
2. kazatel Pavel Janošík Opava
1. laik Filip Matějka Zábřeh
2. laik Jana Grollová Ostrava
1. náhradník kazatel Štěpán Janča Krnov
2. náhradník kazatel Kamil Vystavěl Prostějov
1. náhradník laik Petr Jasinsný Nový Jičín
2. náhradník laik Dan Ryšavý Prostějov

 

Zápisy z 51. konventu MSS

Zápis ze 4. zasedání 51. konventu MSS 2022

 

Zápisy z 50. konventu MSS