Pastýřská rada

Oblastní pastýřské radě je svěřena pastýřská služba kazatelům, starším, pastoračním pracovníkům, členům pastýřských rad a zaměstnancům zvláštních zařízení církevní služby zřízených senioráty či povšechným sborem. 

Pastýřská rada se ve své činnosti řídí Řádem pastýřské služby.

 

Dle Církevního zřízení ČCE, Řádu pastýřské sužby, čl 4, odst.1, byly zřízeny tři oblastní pastýřské rady:

Oblastní pastýřská rada I. se zřizuje pro senioráty jihočeský, liberecký, ochranovský, poděbradský, pražský, ústecký a západočeský
Oblastní pastýřská rada II. se zřizuje pro senioráty brněnský, horácký, chrudimský, královéhradecký a poličský
Oblastní pastýřská rada III. se zřizuje pro senioráty moravskoslezský a východomoravský


Na 1. zasedání 35. synodu ČCE v Praze, který se konal ve dnech 16.-18. 5 2019, v usnesení č. 6, zvolil synod oblastní pastýřskou radu pro Východomoravský a Moravskoslezský seniorát v tomto složení:

Členové:

Presbyteři: Vladimír Buzek, Janina Zemanová
Kazatelé: Daniel Heller, Pavlína Lukášová
Právník: Daniel Bartoň

Náhradníci:

Presbyteři: 1. Noemi Kulíková, 2. Daniela Jablonská
Kazatelé: 1. Aleš Wrana, 2. Miloš Vavrečka
Právník: Martin Růžička

Na zahajovacím setkání pastýřské rady pro Východomoravský a Moravskoslezský seniorát, které se konalo dne 11.10.2019 ve Vsetíně, byl zvolen předsedou pastýřské rady bratr Vladimír Buzek.