Zvolení synodálové na období 2023 - 2026:

Virilní členové synodu: 

Upraveno po volbě seniorátního výboru na 3. zasedání 51. konventu MSS dne 13.11.2021

farář Marek Zikmund (senior), Přerov
náhradník Pavel Prejda, Nový Jičín
laik Hana Honsnejmanová (seniorátní kurátorka), Hranice
náhradník Michael Waloschek, Ostrava

Zvolení konventem: 

na 4. zasedání 51. konventu MSS dne 22.10.2022

1. farář Vlastislav Stejskal, Zábřeh
2. farář Štěpán Janča, Krnov
1. náhradník Pavlína Lukášová, Hranice
2. náhradník Mojmír Blažek, Český Těšín
1. laik Michael Waloschek, Ostrava
2. laik Jana Grollová, Ostrava
1. náhradník Dan Ryšavý, Prostějov
2. náhradník Marek Vraj, Olomouc

SYNOD je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění Českobratrské církve evangelické, složené z volených poslanců z jednotlivých seniorátů. Shromáždění synodu se řídí § 28 CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ (HLAVA IV. - POVŠECHNÝ SBOR).

Na základě  ŘÁDU O SPRÁVĚ CÍRKVE vysílá seniorát na zasedání synodu poslance zvolené konventem dle čl. 29 odst. 1 písm. k) tohoto řádu a dva poslance virilní. Pro MSS jsou stanoveny 4 volení poslanci.  Volí se vždy rovný počet farářů a starších (laiků) a stejný počet náhradníků. Virilními poslanci jsou senior a seniorátní kurátor.