Jeronýmova jednota

Posláním Jeronýmovy jednoty je finančně podporovat obnovu a výstavbu církevních budov. Činnost Jeronýmovy jednoty se řídí Statutem Jeronýmovy jednoty. Práci Jeronýmovy jednoty na úrovni farních sborů zajišťuje staršovstvo sboru. V rámci seniorátu působí tříčlenné představenstvo, které organizuje sbírku darů, svolává seniorátní shromáždění JJ a vyjadřuje se ke stavebním záměrům farních sborů.

Seniorátní předsednictvo Jeronýmovy jednoty MSS :

Pavel Prejda předseda, člen vyslaný seniorátním výborem Nový Jičín  e-mail: pavelprejda@seznam.cz         

 

Členové předsednictva JJ zvolení konventem MSS na období 2020 – 2025

Radek Tyml člen předsednictva JJ Hodslavice do 2025
Tomáš Kudělka člen předsednictva JJ   do 2025
Petr Chrobeček první náhradník do předsednictva JJ   do 2025
Daniel Dvorský druhý náhradník do předsednictva JJ   do 2025

 

Delegáti do Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty zvolení konventem MSS na období 2020 - 2023:

Radek Tyml delegát do ÚS JJ Hodslavice do 2023
Jiří Marek delegát do ÚS JJ Krnov do 2023
Pavel Štahel první náhrdník do ÚS JJ   do 2023
Štěpán Marosz druhý náhradník do ÚS JJ   do 2023

 

Žádosti sborů o dar z JJ 

Žádosti sborů projedná seniorátní představenstvo JJ a připraví návrh rozdělení darů, který předloží k rozhodnutí seniorátnímu shromáždění JJ. To je tvořeno volenými zástupci sborů seniorátu, rozhoduje hlavně o naléhavosti předložených stavebních projektů a rozděluje jednu třetinu sbírky darů v seniorátu na pomoc sborům. Současně rozhoduje, které žádosti sborů budou předloženy ústřednímu shromáždění JJ, jež rozhoduje o rozdělení dvou třetin sbírky darů a o přidělení Hlavního daru lásky/ sbírka na Hod Boží velikonoční/.

statut Jeronýmovy jednoty

 

Více o JJ na:

www.jeronymovajednota.cz