Ekonomicko-strategická komise (ESK)

 ESK pracuje ve složení:

 • Lubomír Červenka (emeritní senior a farář v Hodslavicích)
 • Hana Honsnejmanová (presbyterka v Hranicích a členka PO stavebního).

Úkol, kterým jsme byli pověřeni, je stručně tento:

 1. Zmapovat situaci v seniorátu na základě statistických dotazníků a výkazů hospodaření. Na základě těchto údajů pojmenovat sbory: a) ekonomicky silné, b) zatím soběstačné, c) slabé a nesoběstačné.
 2. Oslovit sbory, jak vidí a) ekonomickou soběstačnost sboru, b) jaké řešení vidí pro svůj sbor v horizontu cca 5 let.
 3. Navštěvovat staršovstva, vést rozhovor o ekonomické situaci sboru a jeho dalším možném směřování.
 4. Nakonec na základě svých vlastních zjištění pojmenovat důvody, které brání samostatné existenci konkrétního sboru a navrhnout SV MSS možnost řešení (spolupráce mezi sbory, sousboří, úpravu úvazku kazatele, aj.

Vize ESK:

 • navštívit v co nejkratší době všechny sbory seniorátu, a to několikrát, aby náš pohled a dojem odpovídal co nejvíce realitě
 • povzbuzovat jednotlivá staršovstva k další práci
 • doplňovat informace ze seniorátu a církve, které nemají
 • vést otevřený rozhovor o budoucnosti sboru
 • zintenzivnit jednání ve sborech o budoucnosti sboru, protože není nač čekat

 

Kontakt:

lubomir.cervenka@evangnet.cz     mobil: 777 804 340
hanka.kub@volny.cz                      mobil: 776 342 652