Práce s dětmi

PO pro práci s dětmi má na starost organizaci práce s dětmi a rodinami na úrovni seniorátu. V současné době jde především o setkávání /vzdělávání/ učitelů Nedělní školy a přípravu programu pro děti při každoročním seniorátním setkání.

Od r. 2020 pracuje poradní odbor ve složení:

Kamil Vystavěl (Prostějov)
Marta Zikmundová (Přerov)
Adéla Gabrielová (Olomouc)
Jarmila Klapková (Prostějov)
Jana Grollová (Ostrava)

 

Katecheze – webové stránky naší církve na téma katecheze 

  • katechetické příručky, tipy na knihy, vánoční a jiné divadla, přípravy pro mládež, pozvánky.

 

Vize

Poradní odbor (dále POD) by chtěl každým rokem uspořádat pro učitele NŠ a pracovníky s dětmi MSS¨jarní seminář nebo workshop. Chceme tak umožnit další vzdělání, ale také sdílení zkušeností, radostí a strastí, osobní setkání, povzbuzení k další práci. Semináře bychom chtěli uspořádat pokaždé v jiném sboru, jelikož je seniorát velmi rozlehlý, aby účastníci měli bližší dojezdovou vzdálenost. Uvítáme pozvání do sborů, kde je možné setkání uspořádat.

Podpora setkávání dětí v rámci seniorátu církve je důležitá nejen pro děti z malých sborů. Chceme, aby se děti seznámily i v rámci církve. Budeme se snažit šířit informace pro sbory, kde se konají např. tábory pro děti, kde je možné přihlásit také děti z jiných sborů. Nyní např. Ostrava. Dříve se konaly také společné dovolené pro rodiny s dětmi, organizace takového setkání však v současné době není v silách POD. Dříve se také konala seniorátní setkání rodin s dětmi v červnu, ale v současné době se každoročně v červnu koná seniorátní den. Chtěli bychom se podílet na přípravě programupro děti v rámci seniorátního dne, aby děti nebyly jen hlídány a odloženy.

Chtěli bychom informovat učitele NŠ o chystaných akcích, pomůckách pro výuku... Díky seniorátní kurátorce jsme získali kontakty na učitele NŠ v našem seniorátu, což nám umožní oslovovat učitele NŠ přímo. Nezřídka se stává, že učitelé při ohlášení v kostele zrovna učí, informace o seminářích se k nim dostane pozdě nebo vůbec.