25.9.2022

Ke službě Slova a svátostí byli pověřeni farářka Vlasta Groll a výpomocní kazatelé Hana Honsnejmanová a Martin Růžička. Slavnostním bohoslužbách předsedal náměstek synodního seniora br. Ondřej Titěra.