3. zasedání 51. konventu Moravskoslezského kraje

11. listopadu 2021

Dne 13. listopadu 2021 se ve Farním sboru Olomouc uskuteční 3. zasedání 51. konventu Moravskoslezského seniorátu
Konvent bude zahájen v 8.30 hod. Prezentace je možná od 8.00 hod. Program konventu je uveden v příloze.

3. zasedání 51. konventu Moravskoslezského kraje
11. listopadu 2021 - 3. zasedání 51. konventu Moravskoslezského kraje