Oslavy 150. výročí založení ev. kostela na Ostravici dne 23. června 2024

Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Ostravici Vás srdečně zve na oslavy 150. výročí položení základního kamene evangelického kostela, která se konají v neděli 23. června 2024 od 9:30 hod. Program oslav je uveden v přiložené pozvánce.

150 let evangelického kostela v Ostravici - Hamrovicích dne 23. června 2024
Oslavy 150. výročí založení ev. kostela na Ostravici dne 23. června 2024

S radou požádat o povolení stavby kostela přišel roku 1869 Jerzy Boguslav Heczko, pastor luterského evangelického sboru v Komorní Lhotce, ke kterému po vydání Tolerančního patentu patřili i satrohamerští evangelíci. Pozemek pro stavbu kostela získali po zesnuém Ondřeji Krhutovi, který ještě za svého života přislíbil darova kousek svého pole jako pozemek pro výstavbu kostela. K tomuto pozemku pak přikoupili další přiléhající půda od rodiny zesnulého, celkem asi 6 jiter a 380 čtverečných sáhů.

Na stavbu kostela byly použity prostředky z původní sbírky na vybudování evangelické školy, jejíž stavbu však úřady zamítly. Do této sbírky, která po změně účelu dále pokračovala, přispívali kromě místních evangelíků i evangelické sbory z Čech a Moravy, peníze poskytl také podpůrný evangelický Spolek Gustava Adolfa (Gustav-Adolf-Werk) i císař František josef I. a arcivévoda Albrecht.

Po nutných terénních úpravách, započatých v roce 1873, proběhlo 24. června 1874 slavnostní položení základního kamene. Stabva byla dokončena po 4 letech a v srpnu 1877 byl kostel, tehdy ještě jako filiální sboru v Komorní Lhotce, posvěcen. Spolu s kostelem byl založen na severním svahu pod kostelem také evangelický „lesní“ hřbitov a v blízkosti kostela byla postavena i fara. Roku 1892 byl pak kostel povýšen z filiálního na samostatný farní kostel a prvním farářem śamostatného sboru se stal Jan Boruta. V roce 1920 se sbor připojil k Českobratrské církvi evangelické.

V rámci oslav tohoto významného výročí ostravického (před rokem 1951, který přinesl rozsáhlou změnu v hranicích katastru okolních obcí, starohamerského) evangelického kostela, jste nejprve zváni ke společné bohoslužbě, při níž bude kázat synodní senior ČCE Pavel Pokorný a zazpívá pěvecký sbor Naděje. Po bohoslužbě přijměte pozvání ke společnému občerstvení, na které naváže rozhovor se synodním seniorem. Připravena je také výstava fotografií a brožura o historii kostela a sboru.

2024_150_let_kostela_Ostravice

Historické snímky jsou převzaty z webových stránek farního sboru ČCE v Ostravici.

 

Pozvánka ke stažení: 150 let kostela Ostravice