Představení nového evangelického zpěvníku (21. dubna, Hranice)

Celocírkevní kantor Ladislav Morawetz bude vyprávět o historii, výběru písní a jak se v novém zpěvníku orientovat.

Součástí budou  praktické ukázky práce se zpěvníkem a samozřejmě i společný zpěv.